Östersjön

fotograf :: Joakim Andersson

Copyright ©

Undervattensfoto - Östersjön

 

Östersjön är ett innanhav med bräckt vatten vars salthalt blir lägre ju längre norrut du reser. Det är en tuffare miljö för många arter, och de som ändå finns representerade blir ofta mycket mindre i storlek än om de lever i saltvatten. Men å andra sidan finns det ett antal arter som lever i sötvatten som anpassar sig till den lilla salthalten.


Gamla trävrak bevaras dock väldigt bra i Östersjömiljön. Skeppsmasken som annars snabbt äter upp trävirke klarar inte av bräckt vatten. Så dykningen i östersjön handlar mycket om vrak och dess historia.


Tyvärr har Östersjön under senare delen av 1900-talet drabbats av övergödning vilket ökar algtillväxten vilket vid vissa förhållanden leder till algblomning, varefter dött organiskt material faller till botten och behöver brytas ner. Detta leder då till syrebrist. Det pågår dock ett antal projekt från olika organisationer som försöker hjälpa Östersjön för att återskapa balansen.