Artiklar

fotograf :: Joakim Andersson

Copyright ©

Artiklar


Exempel på artiklar som publicerats i tidningar/magasin är:


Nedjan -Dramatik utanför Gävle

Publicerad i DYK #4 2012


Kustlexikon Nedansjö

Publicerad i DYK # 04 2006


Kustlexikon Skeppshamn

Publicerad i DYK # 07 2006


Kustlexikon Stora Logärden

Publicerad i DYK # 12/01 2006/2007


När teori blir verklighet

Publicerad i Molluscas medlemstidning Djuptrycket 2008