fotograf :: Joakim Andersson

Copyright ©

Artiklar

 

Exempel på artiklar som publicerats i tidningar/magasin är:

 

Nedjan -Dramatik utanför Gävle

Publicerad i DYK #4 2012

 

Kustlexikon Nedansjö

Publicerad i DYK # 04 2006

 

Kustlexikon Skeppshamn

Publicerad i DYK # 07 2006

 

Kustlexikon Stora Logärden

Publicerad i DYK # 12/01 2006/2007

 

När teori blir verklighet

Publicerad i Molluscas medlemstidning Djuptrycket 2008